Buy in BG logo
 • 0894 477 344
 • 052 630 830
 • 052 654 434

Документи за продажба на имот

За продажбата на имот, са необходими следните документи, които трябва да бъдат предоставени в деня на окончателната сделка /под нотариална форма/ от продавача.

 • Документ за собственост- удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот и без наличието на този документ, не е възможно прехвърлянето на имота. 
 • Скица на поземлен имот / издадена или заверена през последните 6 месеца/.
 • Кадастрална скица/схема- ако за района има влязла в сила кадастрална карта е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него).
 • Данъчна оценка на имота
 • Удостоверение за тежести на имота- ако имота ще се купува с кредит е необходимо удостоверението за тежести да отговаря за 10 години назад.
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за сключен граждански брак- явяването пред нотариус на двамата съпрузи е задължително, ако имотът е придобит по време на брак и няма сключен брачен договор.
 • Съдебно решение за развод, ако собственикът е разведен.
 • Делбен протокол- ако е имало делба на имота.
 • Удостверение за наследници, ако лицето в документа за собственост е починал.
 • Удостоверение, че имота не е актуван като общински- при продажба на имот с дворно място.
 • Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план- необходимо е ако в закупено дворно място има изграден имот / за жилищно, стопанско или др. вид предназначение/, който не е вписан в нотариалния акт.
 • Декларация за отказ от право на ползване- декларацията се подписва при нотариус и се вписва в службата по вписванията. Подобна декларация е необходима ако за имота има вписано вещно право на ползване.
 • Документ за самоличност.
 • Декларация по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса.
 • Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса.
 • Пълномощно- ако продавачът не може да присъства на окончателната сделка има право да упълномощи трето лице, което да го представлява.

Възможно е нотариусът да изиска и друг вид документи, свързани с изповядването на сделката.

От тук можете да изтеглите: Закон за нотариусите и нотариалната дейност


Construmax Building Company

Цялостно строителство на жилищни и офис сгради.

Апартаменти Къщи
За Бизнес

Вход за регистрирани
Логин
Нови оферти през RSS
Нови оферти през RSS

Сайтът на «Купи в България» използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.Приемам