Свържете се с нас:

ул. Акад. Андрей Сахаров 19
9000 Варна, България

Въпроси и отговори

Защо да работите с „Купи в България"?

 • Ние защитаваме Вашите интереси и съдействаме за по-добра отстъпка от цената на имота;
 • Работим прозрачно, като вземаме комисион в размер на 3% без ДДС, но не по-малко от 750 €;
 • С вас сме до края на сделката /нотариалното прехвърляне на собствеността/, а след покупката Ви спестяваме досадното висене по опашки за декларирането на новозакупения имот;
 • Получавате точна информация за предлаганите от нас имоти, цялостна проверка на документация преди подписване на Предварителен договор.

Защо да продадете Вашия имот с компания „Купи в България"?

 • Създадохме корпоративен сайт, генериращ богата база от недвижими имоти с точна и неподвеждаща информация за предлаганите имоти;
 • Сайтът ни функционира на 4 езика- руски, английски, немски и български, което ни позволява да привличаме клиенти от различни националности;
 • Освен в България, ние рекламираме в Русия, Германия и Англия посредством успешно изградена партньорска мрежа;
 • Подготовяме необходимия пакет от документи за продажбата на Вашия имот;
 • Провеждаме огледи с реални клиенти в удобни за Вас ден и час;
 • Съдействаме при преговори с купувачи от различни националности;
 • Изготвяме предварителен договор за покупко- продажба, ако клиентът е чужденец изготвяме двуезичен договор;
 • Не изискваме от продавачите сключване на договор за ексклузивни права, ако те не пожелаят това;
 • Съобразяваме се с желанието на собствениците за рекламата на имота, в случаите когато не желаят да се рекламира на места, където те рекламират;
 • Периодично консултираме продавача за актуалната пазарна цена на имота;
 • Не завишаваме цените на имотите;
 • Представяме на клиентите точна и ясна инфомация за Вашия имот.

Защо е важно да се предоставя точна информация за параметрите на имота?

Аргумент: От особено важно значение е обявата за даден имот да не съдържа подвеждаща клиента информация. Представете си следния случай: Вие сте клиент и виждате обява за 3-ен апартамент с площ 100 кв.м, с гараж и морска панорама за цена от 75 000€, което отговаря напълно на Вашите критерии. Обаждате се на собственика или на фирмата, която го предлага и разбирате, че общата площ на имота не е 100 кв.м, а 95,6 кв.м, за гаража трябва да доплатите още 15 000€, а морската панорама се вижда едва от единия край на терасата. В този случай, клиентът остава разочарован и подведен. До оглед на имота в 95 % от случаите не се стига.

Защо е важно да обявя цена на имота, еднаква за всички компании за недвижими имоти?

Аргумент: Разминаването в цените на рекламиран от много фирми недвижим имот създава лоша репутация на продукта. Един и същ имот, публикуван на различни цени, създава съмнение за качеството и реалната стойност на предлагания имот. Това кара купувачите да се чувстват подведени още в самото начало и да отказват възможността да осъществят оглед.

Защо трябва да съобщя още в самото начало, ако имотът е ипотекиран?

Аргумент: Прикриването на всяка инфомация касаеща имота, която ще излезе на яве рано или късно, създава недоверие към продавача и се стига до отказ от покупката на имота.

Важно ли е какви снимки на имота качвам?

Аргумент: По статистически данни е доказано, че купувачите проявяват по- голям интерес към обявите, съдържащи качествен снимков материал. Снимките трябва да представят реалното състояние на имота, заснет от всички страни, отвън и отвътре, ако е обзаведен- мебелировката, ако има панорама се заснема също. Важно е да знаете, че снимките са основно средство за добра реклама и бърза продажба на Вашия имот.

Мога ли да кача сам обява във Вашия сайт?

Създадохме специално за продавачите възможност сами да публикуват обявите си за продажба на нашият сайт www.kupiv.bg. Това става бързо с избирането на бутон Добави Имот, разположен в горната дясна страна на сайта. Добавянето на имот не изисква предварителна регистрация. След като  добавите продавания от Вас имот, ще получите автоматична регистрация с парола за достъп, която ще Ви бъде изпратена на посочения e-mail адрес. С направената регистрация имате възможност да публикувате неограничен брой обяви за недвижими имоти, както и да ползвате другите функционалности създадени в потребителското меню.

На какво трябва да обърна внимание в процеса  на откриване на подходящ имот?

 • Определете бюджета, който сте склонни да отделите за покупка на жилище. Проучете цените на пазара, цените в районите, които представляват интерес, за да можете ясно да определите параметрите на търсеното от Вас жилище.
 • Разгледайте онлайн за подходящи имоти, съобразявайки ги с Вашите критерии. Обърнете внимание на снимките! Доказано е, че имоти с добро качество на снимките са по-рядко фалшиви обяви.
 •  Грешно е мисленето, че сами бихте се справили по–добре с намирането на Вашия нов имот. Изборът на компетентен брокер е важна стъпка от покупката на жилище. Много често агенциите имат повече информация за предлаганите жилища, улесняват провеждането на огледи и оказват съдействие в процеса на покупка. Не провеждайте самостоятелно преговори с продавача. Много често е необходим опитен брокер при тяхното провеждане, за да минат те по-бързо и успешно за Вас като купувач.
 • Информирайте се за всички съпътстващи разходи при покупка на жилище. Не са важни единствено цената и комисионната, важно е и какви разходи ще бъдат направени при прехвърлянето и декларирането на имота. 
 • Преди приключването на сделката се запознайте с документите, които са необходими  за покупка и прехвърляне на имот, за да избегнете неочаквани ситуации на финала. Ако работите с брокер, той ще окаже необходимата помощ за проучване на евентуални тежести на имота.

Кога е необходимо да се пазаря и кога трябва да се откажа?

Ако искате да се пазарите за цената, по – добре оставете това на своя брокер. Стигайки до етап на обсъждане на цената, Вие със сигурност държите на този имот и смятате, че той отговаря на Вашите критерии. Не правете прибързани изказвания, за да не окаже това лошо влияние на продавача и сделката като цяло. Оставете агентът, с когото работите да свърши това вместо Вас, ако не успеете да намалите цената, не се отказвайте. Приключете сделката, ако имотът Ви харесва и можете да си го позволите, преди продавача да е намерил друг купувач.

Какви са разходите при закупуване на недвижим имот?

Преди покупката на недвижим имот е добре предварително да се запознаем със съществуващите допълнителните разходи по придобиването му. На практика, те се заплащат от купувача, макар да не съществува закон, определящ това задължение. Разходите се изчисляват върху договорената цена на имота, но не по-ниска от данъчната оценка на недвижимия имот.

Купувачът заплаща

 • От 2% до 3%- Местен данък /данък за придобиване на недвижим имот/ - заплаща се еднократно, като процентът варира в зависимост от населеното място.
 • 0,01% /минимум 10 лв/- Такса вписване- след подписване на сделката в кантората на нотариуса, нотариалният акт се предоставя за вписване на Съдията по вписванията при Районния съд същия ден, най- късно до 15 часа.
 • Нотариални такси- тарифите се изчисляват съгласно Закона за Нотариусите и Нотариалната дейност.

Нотариални такси според удостоверения материален интерес

Удостоверяван материален интерес

Нотариална такса в лева

 До 100 лв включително

 30 лв

 101 - 1 000 лв

 30 лв + 1,5 на сто за горница над 100 лв

 1 001 - 10 000 лв

 43,50 лв + 1,3 на сто за горница над 1 000 лв

 10 001 - 50 000 лв

 160,50 лв + 0,8 на сто за горница над 10 000 лв

 50 001 - 100 000 лв

 480,50 лв + 0,5 на сто за горница над 50 000 лв

 100 001 - 500 000 лв

 730,50 лв + 0,2 на сто за горница над 100 000 лв

 Над 500 000 лв

 1 530,50 лв + 0,1 на сто за горница над 500 000 лв, но не повече от 6 000 лв


От тук можете да изтеглите: Тарифи за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност

 • Такси за банков превод. Всички плащания над 15 000 лв, се извършват задължително по банков път. Тарифите за превод са различни за различните банки, затова е добре предварително да се информирате за таксите на съответната банка. 


В случай, че недвижимият имот, който е придобит, е въведен в експлоатация, е необходимо  в двумесечен срок да се декларира пред общинската администрация по местонахождението му. При просрочване на срока, се налагат санкции.

Заплащането на годишния данък се изчислява на база данъчна оценка на имота.  Всяко населено място определя процентното съотношение на годишния данък.

От тук можете да изтеглите: Закон за местните данъци и такси

Какви документи са ми необходими, за да продам своя имот?

 • Документ за собственост - удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без наличието на този документ не е възможно прехвърлянето на имота;
 • Скица на поземлен имот - издадена или заверена през последните 6 месеца;
 • Кадастрална скица/схема - ако за района има влязла в сила кадастрална карта, е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него);
 • Данъчна оценка на имота;
 • Удостоверение за тежести на имота - в случай, че имотът ще бъде закупен с кредит, е необходимо удостоверението да отговаря за 10 години назад;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Удостоверение за сключен граждански брак - явяването пред нотариус на двамата съпрузи е задължително, ако имотът е придобит по време на брак и няма сключен брачен договор;
 • Съдебно решение за развод, ако собственикът е разведен;
 • Делбен протокол - ако е имало делба на имота;
 • Удостверение за наследници, ако лицето вписано в документа за собственост е починало;
 • Удостоверение, че имота не е актуван като общински - при продажба на имот с дворно място;
 • Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план- необходимо е ако в закупено дворно място има изграден имот / за жилищно, стопанско или др. вид предназначение/, който не е вписан в нотариалния акт;
 • Декларация за отказ от право на ползване - декларацията се подписва при нотариус и се вписва в службата по вписванията. Подобна декларация е необходима, ако за имота има вписано вещно право на ползване;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса;
 • Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса;
 • Пълномощно - в случай, че продавачът не може да присъства на окончателната сделка има право да упълномощи трето лице, което да го представлява;
 • Възможно е нотариусът да изиска и друг вид документи, свързани с изповядването на сделката.

От тук можете да изтеглите: Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!


Моля попълнете информацията в полето!


Моля попълнете информацията в полето!

Полетата, маркирани със *, са задължителни за попълване!

Моля попълнете информацията в полето!

Моля попълнете информацията в полето!

Забравена парола

Забравена парола

Моля попълнете информацията в полето!

Вход

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

Регистрирай се, за да си ПЪРВИЯТ, който вижда нашите СПЕЦИАЛНИ И ТАЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Когато се регистрирате, ще имате възможност:

 • Да добавяте имоти за продажба/наем;
 • Да запаметявате любимите си имоти;
 • Да поставяте оценка и коментар за нашите брокери;
 • Да получавате първи информация за стартиращи нови проекти на ексклузивните ни партньори преди да излязат на пазара за продажба;
 • Да заявявате критериите си за търсене и да получавате имейли с предложения, отговарящи на критериите Ви, при постъпване на нови оферти в сайта;

Вход Регистрация