Buy in BG logo
  • 0894 477 344
  • 052 630 830
  • 052 654 434

Разходи при закупуване на недвижим имот

Преди покупката на имот е добре, предварително да се запознаем с допълнителните разходи, по придобиването на недвижим имот. На практика те се заплащат от купувача, макар да не съществува закон, регламентиращ това.

Разходите се изчисляват върху договорената цена, но не по ниска от данъчната оценка на недвижимия имот.

Купувачът заплаща

  • От 2% до 3%- Местен данък /данък за придобиване на недвижим имот/- заплаща се еднократно, като процентът варира в зависимост от населеното място.
  • 0,01% /минимум 10 лв/- Такса вписване- след подписване на сделката в кантората на нотариуса, нотариалният акт се предоставя за вписване на Съдията по вписванията, при Районния съд същия ден, най- късно до 15 часа.
  • Нотариални такси- тарифите се изчисляват съгласно Закона за Нотариусите и Нотариалната дейност.

Нотариални такси според удостовереният материален интерес

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса в лева
 До 100 лв. включително  30
 101- 1000 лв.  30 + 1, 5 на сто за горница над 100 лв.
 1001- 10 000 лв.  43,50 + 1,3 на сто за горница над 1000 лв.
 10 001- 50 000 лв.  160,50 + 0,8 на сто за горница над 10 000 лв.
 50 001- 100 000 лв.  480,50 + 0,5 на сто за горница над 50 000 лв.
 100 001- 500 000 лв.  730,50 + 0,2 на сто за горница над 100 000 лв.
 Над 500 000 лв.  1530,50 + 0,1 на сто за горница над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.


От тук можете да изтеглите: Тарифи за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност

  • Такси за банков превод. Всички плащания над 15 000 лв, се извършват задължително по банков път. Тарифите за превод са различни за различните банки, затова е добре предварително да се информирате, за таксите на съответната банка. 


Ако недвижимия имот, който сте придобили е въведен в експлоатация, е необходимо  в двумесечен срок да се декларира пред общинската администрация по местонахождението му. При просрочване на срока, се налагат санкции.

Заплащането на годишния данък се изчислява на база данъчна оценка на имота.  Всяко населено място определя процентното съотношение на годишния данък.

От тук можете да изтеглите: Закон за местните данъци и такси


Construmax Building Company

Цялостно строителство на жилищни и офис сгради.

Апартаменти Къщи
За Бизнес

Вход за регистрирани
Логин
Нови оферти през RSS
Нови оферти през RSS

Сайтът на «Купи в България» използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.Приемам