Buy in BG logo
  • 0890 530 630
  • 052 630 830
  • 052 654 434

Разходи при закупуване на недвижим имот

Преди покупката на недвижим имот е добре предварително да се запознаем със съществуващите допълнителните разходи по придобиването му. На практика, те се заплащат от купувача, макар да не съществува закон, определящ това задължение.

Разходите се изчисляват върху договорената цена на имота, но не по-ниска от данъчната оценка на недвижимия имот.

Купувачът заплаща

  • От 2% до 3%- Местен данък /данък за придобиване на недвижим имот/ - заплаща се еднократно, като процентът варира в зависимост от населеното място.
  • 0,01% /минимум 10 лв/- Такса вписване- след подписване на сделката в кантората на нотариуса, нотариалният акт се предоставя за вписване на Съдията по вписванията при Районния съд същия ден, най- късно до 15 часа.
  • Нотариални такси- тарифите се изчисляват съгласно Закона за Нотариусите и Нотариалната дейност.

Нотариални такси според удостовереният материален интерес

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса в лева
 До 100 лв включително  30 лв
 101 - 1 000 лв  30 лв + 1,5 на сто за горница над 100 лв
 1 001 - 10 000 лв  43,50 лв + 1,3 на сто за горница над 1 000 лв
 10 001 - 50 000 лв  160,50 лв + 0,8 на сто за горница над 10 000 лв
 50 001 - 100 000 лв  480,50 лв + 0,5 на сто за горница над 50 000 лв
 100 001 - 500 000 лв  730,50 лв + 0,2 на сто за горница над 100 000 лв
 Над 500 000 лв  1 530,50 лв + 0,1 на сто за горница над 500 000 лв, но не повече от 6 000 лв


От тук можете да изтеглите: Тарифи за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност

  • Такси за банков превод. Всички плащания над 15 000 лв, се извършват задължително по банков път. Тарифите за превод са различни за различните банки, затова е добре предварително да се информирате, за таксите на съответната банка. 


В случай, че недвижимият имот, който е придобит е въведен в експлоатация, е необходимо  в двумесечен срок да се декларира пред общинската администрация по местонахождението му. При просрочване на срока, се налагат санкции.

Заплащането на годишния данък се изчислява на база данъчна оценка на имота.  Всяко населено място определя процентното съотношение на годишния данък.

От тук можете да изтеглите: Закон за местните данъци и такси


Construmax Building Company

Цялостно строителство на жилищни и офис сгради.

Апартаменти Къщи
За Бизнес

Вход за регистрирани
Логин
Нови оферти през RSS
Нови оферти през RSS

Сайтът на «Купи в България» използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.Приемам