Buy in BG logo
 • 0894 477 344
 • 052 630 830
 • 052 654 434
 • kupivbg2005

Какво ни е необходимо при декларирането на нов имот?

24.04.2018

Всеки от нас в един момент от живота си се сблъсква с покупката на жилище. Освен вълненията и трепетите, които съпътстват това чудесно събитие, идват и много неясноти, които заедно с експерти от „Купи в България“ сме разяснили в редовете по-долу. Всеки нов собственик си задава два основни въпроса – „Какви документи са ми необходими?“ и „Какви срокове трябва да спазя, за да декларирам изправно новото ми жилище?“.

 При придобиване на нов имот или учредяване право на собственост:

Независимо дали купуваме старо или ново строителство или става въпрос за замяна, срокът е един и същ. Съгласно Закона за местни данъци и такси всеки, придобил нов недвижим имот, е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. В случаите, в които се учредява право на ползване, се подава същата данъчна декларация, като задължението е на ползвателя. Когато закупуваме имот на груб строеж, то трябва да изчакаме сградата да получи разрешение за ползване и в срок от два месеца след това събитие, да се подаде декларацията.

Къде можем да подадем горепосочената декларация?

 •  в отдел „Местни данъци и такси“ към общината по местонахождението на имота

Какви съпътстващи глоби има?

 • при неспазване на срока – от 10 до 400 лв за физически лица, по преценка на наказващия орган
 • непосочени или грешно полълнени данни, в следствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данъка – от 10 до 400 лв – за физически лица, по преценка на наказващия орган
 • за горепосочените пропуски, но от юридически лица – от 100 до 1000 лв

При наследяване:

Срокът тук е различен – 6-месечен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона, като той важи и за декларациите за данък наследство. Достатъчно е един наследник да я подаде в срок, като след това я използват и важи и за останалите наследници.

Къде можем да подадем горепосочената декларация?      

 • в отдел „Местни данъци и такси“ към общината по местонахождението на имота

Какви съпътстващи глоби има? 

 • при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител – от 10 до 500 лв

 При промяна на имота:

Данъчна декларация се подава и в случаите, когато е направена промяна на имота, която може да доведе до промяна и на данъка. За примери ще посочим луксозен имот, голямо преустройство или промяна в предназначението на имота – от жилище на офис, от основно жилище в жилище и др.  

Пояснения: 

 • Декларирането може да се извърши и от упълномощено лице.
 • За всеки имот се подава отделна декларация.

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 2. Копие на документ за собственост
 3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация (при ново строителство)
 4. Удостоверение за наследници (при наследство)
 5. Разрешение на ТЕЛК (при основно жилище)
 6.  Пълномощно (при подаване на декларацията от пълномощник)

 

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица:

 1. Декларация по чл. 17 от ЗМДТ (ако имотът е нежилищен)
 2.  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 3. Копие на документ за собственост
 4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация (при ново строителство)
 5. Пълномощно (при подаване на декларацията от пълномощник)  

Професионалистите от екипа на “Купи в България“ ще Ви помогнат както при избора, така и в последващите необходими действия при покупката на Вашето ново жилище. 

 

 


Construmax Building Company

Цялостно строителство на жилищни и офис сгради.

Апартаменти Къщи
За Бизнес

Вход за регистрирани
Логин
Нови оферти през RSS
Нови оферти през RSS

Сайтът на «Купи в България» използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.Приемам